Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Nezapomínáme ani na naše stálé zákazníky.

V prvním čtvrtletí letošního roku jsme uskutečnili celou řadu základních i periodických školení obsluh zdvihacích zařízení, vazačů břemen, obsluh pracovních plošin, školení bezpečnosti práce, práce ve výšce atp. u našich stálých odběratelů, kterým zabezpečujeme komplexní činnosti v této oblasti. Jedná se o 644 pracovníků u 15 našich klientů.

Poradenská činnost

V rámci výroby a dodávky montážních závěsných prostředků pro německého zákazníka jsme pro Opavskou firmu SKO, spol. s r.o. zajišťovali dozor při výrobě a zpracování potřebné legislativní dokumentace, včetně zajištění inspekčních zpráv a inspekčních certifikátů nutných pro vydání ES Prohlášení o shodě.

     
 
Dne 30. března 2017 se v prostorách velkého sálu Kulturního domu K-TRIO uskutečnil seminář s názvem Vázací a závěsné prostředky - praxe a legislativa.

V celkem osmi prezentacích zazněly výklady platných zákonů a norem, jejich aplikace v rámci každodenního praktického využití, porovnání jednotlivých druhů vázacích prostředků s jejími klady a zápory a mimo jiné také praktické ukázky kontrol a vad...

Zároveň jsme rádi, že jsme mohli přivítat i zástupce firem, kteří v rámci semináře představili své produkty a služby.

Doufáme, že se akce stane v oblasti vázacích a závěsných prostředků tradicí, a že se budeme moci v následujících ročnících zaměřit na další oblasti a Vaše problémy vztahující se k této problematice.

     
 
První pomoc je důležitá ve chvíli, když ji zrovna potřebujete... 

...a to byl hlavní důvod realizace školení s názvem Poskytování první pomoci, které proběhlo 14. března 2017 v Kulturním domě K-TRIO v Ostravě.

Celé školení vedl profesionální záchranář s bohatými zkušenostmi, který nám v první řadě prohloubil znalosti v základních bezpečnostních pokynech aneb co dělat a nedělat, abychom se nestali dalším pacientem a podělil se s námi o postupy poskytování první pomoci např. u postiženého v bezvědomí (jak bezpečně rozpoznat dechovou aktivitu, jak zahájit neodkladnou resuscitaci u dospělé osoby či dítěte), u osoby s masívním krvácením, dále pak jak poskytnout první pomoc při popáleninách, zlomeninách i případné amputaci..., ale poučil nás i jak se zachovat při neúrazových stavech jako je záchvat epilepsie či cukrovka.

Součástí prezentace byl i postup poskytnutí první pomoci při dopravní nehodě, tedy situaci, ve které se můžeme ocitnout všichni ať už v rámci služební cesty či soukromého výletu třeba s rodinou...

Mnoho situací si účastníci vyzkoušeli „na vlastní kůži“ v rámci praktického nácviku, popř. na figurínách.

...proto nezapomeňte -  JDE O ČAS!

POZOR!   Nabízíme nejen otevřená školení první pomoci ale také školení na přání objednatele a to s ohledem na činnosti, které zaměstnanci vykonávají (pravděpodobnost úrazů). Samotný obsah a časový rozsah řešíme individuálně.

      
 
Dnes, v úterý 28. února 2017, byl ukončen soubor školení k aktuálním otázkám TIČR pro revizní techniky ZZ posledním tématem PLOŠINY A VĚŽOVÉ JEŘÁBY.

Celý soubor proběhne v rámci dvoudenního školení v termínu 20. - 21. června 2017 v Penzionu U svatého Jana v Hradci Králové. Bližší informace ke školení najdete v pozvánce (část Akce).

     
 
POZOR - ZMĚNA!!!

V souvislosti s překrývajícími se termíny jarních prázdnin s termínem plánovaného semináře Personální práce podle principů Baťovy soustavy řízení bylo rozhodnuto o posunu termínu semináře na 11. - 12. dubna 2017.

Bližší informace najdete v pozvánce (část Akce).

 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15