Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Dnes, v úterý 28. února 2017, byl ukončen soubor školení k aktuálním otázkám TIČR pro revizní techniky ZZ posledním tématem PLOŠINY A VĚŽOVÉ JEŘÁBY.

Celý soubor proběhne v rámci dvoudenního školení v termínu 20. - 21. června 2017 v Penzionu U svatého Jana v Hradci Králové. Bližší informace ke školení najdete v pozvánce (část Akce).

     
 
POZOR - ZMĚNA!!!

V souvislosti s překrývajícími se termíny jarních prázdnin s termínem plánovaného semináře Personální práce podle principů Baťovy soustavy řízení bylo rozhodnuto o posunu termínu semináře na 11. - 12. dubna 2017.

Bližší informace najdete v pozvánce (část Akce).

 
Aktuální otázky k problematice NAKLÁDACÍCH A MOBILNÍCH JEŘÁBŮ byly na programu školení, které proběhlo opět v úterý, 21. února 2017.

Poslední část  souboru školení završí oblast PLOŠIN A VĚŽOVÝCH JEŘÁBŮ v úterý 28. února 2017

    
 
Dne 14.  února 2017 proběhlo v Kulturním domě K-TRIO druhé školení revizních techniků zdvihacích zařízení k aktuálním otázkám, tentokráte na téma MOSTOVÉ, KONZOLOVÉ A PORTÁLOVÉ JEŘÁBY.

   
 
V úterý 7. února 2017 byl zahájen soubor čtyř přípravných školení k aktuálním otázkám ke zkouškám revizních techniků zdvihacích zařízení. První školení se věnovalo problematice LEGISLATIVY A ZDVIHADEL.  

    
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13