Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
Dnes 21.2. bylo ukončeno dvoudenní přípravné školení ke zkouškám revizních techniků ZZ věnované aktuálním otázkám TIČR  doplněné o problematiku revizních zpráv. 

Sedm účastníků si zopakovalo otázky z legislativy jednotlivých oblastí ZZ a společně s lektorem prodiskutovali praktické provádění revizních zkoušek a obsah revizních zpráv.  

Těšíme se na další setkání. 

    
 
Ve dnech 6.-8.února 2018 se v prostorách hotelu Černigov v Hradci Králové uskutečnila vzdělávací akce TLAK´18. Odbornými garanty akce byla Asociace pracovníků tlakových zařízení a Technická inspekce České republiky, záštitu nad celou akcí převzaly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Hospodářská komora České republiky.

I přes nepatrné prvotní nesnáze se podařilo připravit pro více než 130 účastníků velmi kladně hodnocený odborný program, ke kterému přispělo svými odbornými znalostmi a příklady z praxe 26 přednášejících.

Ani letos nechyběly diskuze u "kulatého stolu", který moderovali členové realizačního týmu ATZ. Večerní rauty pak doplnila nejen tradiční ochutnávka vína Vinařství z Blatnice pod Sv. Antonínkem v rámci druhého večera, ale pro milovníky zlatavého moku byly Pivovarem PIVO CHALUPNÍK uvařeny speciálně ku příležitosti této akce 4 druhy piva sponzorované společností PLANTinspekta s.r.o.

Nelze opomenout taktéž vyhlášení Tlakaře roku, kterým se stal, na základě rozhodnutí představenstva  ATZ, Ing. Roman Váleček, kterému byl udělen Diplom za přínos v oblasti tlakových zařízení a keramická plaketa, kterou pro tuto příležitost vyrobila keramička Dája Holečková.

Třídenní akce byla zakončena "znalostní soutěží" o hodnotné ceny.

Děkujeme za podnětné návrhy pro zlepšení všem, kteří se připojili k hodnocení akce v rámci ankety spokojenosti a těšíme se na další přátelské setkání Vás, jejichž posláním se stala oblast tlakových či energetických zařízení, ať už na akci TLAK´19, tak v rámci jednodenních seminářů, o kterých budete včas informováni.

           
 
V úterý 28.11. proběhl v prostorách Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem další Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení.

Semináře se zúčastnilo 34 účastníků a z celého odborného programu nejvíce zaujala přednáška k příčinám a vzniku havárií tlakových zařízení a doporučená nápravná opatření.

Pro rok 2018 pro Vás připravujeme pokračování těchto odborných seminářů.

Těšíme se na Vás! 

      
 
Rok se s rokem sešel a nám právě končí již 7. ročník semináře TOP CLASS pro všechny, který jsme jako již tradičně pořádali v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích.  

V rámci hlavní části programu jsme se, s ohledem na cílovou skupinu přihlášených, zaměřili na malé a střední firmy,  strategii jako řídící směr pro firmu, faktory konkurenceschopnosti potažmo silné a slabé stránky českých firem, firemní procesy a jejich optimalizaci a v dnešní době stále aktuální řízení rizik...

Jako bonus byly účastníkům představeny způsoby trénování paměti, součástí byl i nácvik některých z prezentovaných metod; pomocí jednoduchých osobních dotazníčků jsme si  otestovali, jak jsme na tom se stresem, jaké je u každého z nás riziko vzniku chronického únavového syndromu, vyzkoušeli jsme si jednoduchou relaxaci, kterou jsme propojili s muzikoterapeutickým workshopem.

To vše bylo umocněno možností relaxace v hotelovém wellness a nabídkou občerstvení, které bylo vskutku gastronomickým zážitkem.

Těšíme se na Vás v rámci dalšího ročníku, který se uskuteční opět v listopadových dnech 2018.

       
 
Po drobných peripetiích jsme ve středu 1. listopadu 2017 v Plzni odstartovali "šňůrečku" seminářů v odborné garanci Asociace pracovníků tlakových zařízení.  V rámci semináře jsme přivítali cca 20 účastníků, doufáme však, že se počet v příštím období zvýší a to právě díky VÁM.

Srdečně zveme na příští seminář, který se bude konat 28. listopadu 2017 v Ústí nad Labem.

Těšíme se na Vás!

       
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15