Po kapkách
k dokonalosti
   
Baťova soustava řízení
Odborné technické poradenství
Odborné vzdělávání v technických profesích
Poskytování první pomoci
Společenská odpovědnost organizací (CSR)
Work-Life Balance
HLEDÁTE VZDĚLÁVÁNÍ DLE POTŘEB VAŠÍ ORGANIZACE?
   
Portfolio oblastí, ve kterých pro Vás připravujeme vzdělávací akce, neustále rozšiřujeme i na základě Vašich požadavků a přání
V úterý 27. února 2018 proběhlo v Kulturním zařízení K-TRIO odborné školení s názvem PROVÁDĚNÍ BĚŽNÝCH PROHLÍDEK OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JEŘÁBŮ MOSTOVÉHO TYPU A JEŘÁBOVÝCH DRAH V RÁMCI REVIZÍ A ZKOUŠEK REVIZNÍM TECHNIKEM JEŘÁBŮ.

O své zkušenosti se podělila skupina šesti praktiků pod vedením odborného garanta Ing. Miroslava Chromečky. Na akci jsme přivítali bezmála 40 účastníků, kteří školení završili závěrečným testem, na základě kterého obdrželi Osvědčení platné po dobu 5 let s uvedením rozsahu získaných odborných znalostí pro provádění běžných prohlídek ocelových konstrukcí jeřábů mostového typu.

V souvislosti s dotazy Vás, kteří jste se nemohli akce zúčastnit, jednáme s garantem o možnosti zopakování této akce ještě jednou v tomto roce.

Těšíme se na setkání a přejeme úspěšné dny.

           
 
Dnes 21.2. bylo ukončeno dvoudenní přípravné školení ke zkouškám revizních techniků ZZ věnované aktuálním otázkám TIČR  doplněné o problematiku revizních zpráv. 

Sedm účastníků si zopakovalo otázky z legislativy jednotlivých oblastí ZZ a společně s lektorem prodiskutovali praktické provádění revizních zkoušek a obsah revizních zpráv.  

Těšíme se na další setkání. 

    
 
Ve dnech 6.-8.února 2018 se v prostorách hotelu Černigov v Hradci Králové uskutečnila vzdělávací akce TLAK´18. Odbornými garanty akce byla Asociace pracovníků tlakových zařízení a Technická inspekce České republiky, záštitu nad celou akcí převzaly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Hospodářská komora České republiky.

I přes nepatrné prvotní nesnáze se podařilo připravit pro více než 130 účastníků velmi kladně hodnocený odborný program, ke kterému přispělo svými odbornými znalostmi a příklady z praxe 26 přednášejících.

Ani letos nechyběly diskuze u "kulatého stolu", který moderovali členové realizačního týmu ATZ. Večerní rauty pak doplnila nejen tradiční ochutnávka vína Vinařství z Blatnice pod Sv. Antonínkem v rámci druhého večera, ale pro milovníky zlatavého moku byly Pivovarem PIVO CHALUPNÍK uvařeny speciálně ku příležitosti této akce 4 druhy piva sponzorované společností PLANTinspekta s.r.o.

Nelze opomenout taktéž vyhlášení Tlakaře roku, kterým se stal, na základě rozhodnutí představenstva  ATZ, Ing. Roman Váleček, kterému byl udělen Diplom za přínos v oblasti tlakových zařízení a keramická plaketa, kterou pro tuto příležitost vyrobila keramička Dája Holečková.

Třídenní akce byla zakončena "znalostní soutěží" o hodnotné ceny.

Děkujeme za podnětné návrhy pro zlepšení všem, kteří se připojili k hodnocení akce v rámci ankety spokojenosti a těšíme se na další přátelské setkání Vás, jejichž posláním se stala oblast tlakových či energetických zařízení, ať už na akci TLAK´19, tak v rámci jednodenních seminářů, o kterých budete včas informováni.

           
 
V úterý 28.11. proběhl v prostorách Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem další Odborný seminář pracovníků oboru tlakových zařízení.

Semináře se zúčastnilo 34 účastníků a z celého odborného programu nejvíce zaujala přednáška k příčinám a vzniku havárií tlakových zařízení a doporučená nápravná opatření.

Pro rok 2018 pro Vás připravujeme pokračování těchto odborných seminářů.

Těšíme se na Vás! 

      
 
Rok se s rokem sešel a nám právě končí již 7. ročník semináře TOP CLASS pro všechny, který jsme jako již tradičně pořádali v hotelu Horal ve Velkých Karlovicích.  

V rámci hlavní části programu jsme se, s ohledem na cílovou skupinu přihlášených, zaměřili na malé a střední firmy,  strategii jako řídící směr pro firmu, faktory konkurenceschopnosti potažmo silné a slabé stránky českých firem, firemní procesy a jejich optimalizaci a v dnešní době stále aktuální řízení rizik...

Jako bonus byly účastníkům představeny způsoby trénování paměti, součástí byl i nácvik některých z prezentovaných metod; pomocí jednoduchých osobních dotazníčků jsme si  otestovali, jak jsme na tom se stresem, jaké je u každého z nás riziko vzniku chronického únavového syndromu, vyzkoušeli jsme si jednoduchou relaxaci, kterou jsme propojili s muzikoterapeutickým workshopem.

To vše bylo umocněno možností relaxace v hotelovém wellness a nabídkou občerstvení, které bylo vskutku gastronomickým zážitkem.

Těšíme se na Vás v rámci dalšího ročníku, který se uskuteční opět v listopadových dnech 2018.

       
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14